آموزش دانلود

 

  آموزش دانلود از سایتuppit

اگر در حین دانلودکردن, دانلود  قطع شدن صفحه موبایل رو مثله عکس پایین بکشید و روی فایل دانلود کلیک کنید (ادامه در عکس بعدی )

و بعد روی این گزینه که با مربع قرمز رنگ مشخس شده یک یا دوبار کلیک کنید تا دانلود دوباره شروع شهر

 

site sex021.com : http://sex021.net